Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viavogue vogue
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaFuel Fuel

November 12 2017

ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaaanetaxx aanetaxx
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viameem meem
4453 743e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem

November 09 2017

I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
7937 d075

November 07 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaaffia affia
7290 0f61
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viaaffia affia
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viameem meem
3258 3c41 500
Reposted fromqb qb viaaffia affia
4092 5437 500

heroes-get-made:

babyanimalgifs:

for anyone that’s having a bad day, here are pictures of animals sniffing flowers

A few more:

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaaffia affia

November 01 2017

4451 06ed 500
Reposted frompiehus piehus viaaffia affia
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaaffia affia

October 27 2017

4290 9bad 500
Noise Tales didn't see IT coming.
Reposted fromnoisetales noisetales

October 25 2017

Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadepresja depresja
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl