Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Przeraża mnie myśl, że do końca życia będę miała poczucie, że jest tak jak nie powinno być.
— zwariować można
Reposted fromtojestpojebane2 tojestpojebane2 viameem meem
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viameem meem
2559 f6fe 500
Reposted frommuszynka muszynka vianoisetales noisetales
8144 0791
Reposted frommakle makle vianoisetales noisetales

March 06 2017

9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaaanetaxx aanetaxx
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaaanetaxx aanetaxx

February 20 2017

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaNataly Nataly
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaphilomath philomath

July 04 2015

0882 a4fe 500
Reposted fromkarli2 karli2 viaEdgi Edgi

June 27 2015

0952 866b 500
Reposted fromstephiknee stephiknee viasteffs steffs
3792 f73a 500
Reposted fromphilipp philipp vianoisetales noisetales

June 20 2015

Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viaaanetaxx aanetaxx
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?
— Andrzej Sapkowski „Pani Jeziora”
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
6315 e77a
Reposted fromaskman askman

June 16 2015

5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viakitewalk kitewalk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl