Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

8419 d43a 500
Marta Zabłocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaskman askman
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakindziutka kindziutka
6218 1b48
Reposted fromGIFer GIFer viaFuel Fuel

April 23 2018

Bardzo mi przeszkadza własna delikatność, to ona wykoślawiła moją młodość.
— W. Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki
Reposted frompiksele piksele viakindziutka kindziutka
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaaskman askman
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajazon jazon

April 09 2018

Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaphilomath philomath

March 11 2018

oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viadepresja depresja
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaaskman askman

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaNataly Nataly

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNataly Nataly

January 22 2018the last pew-pew
Reposted fromstarwars starwars viaaffia affia
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

January 13 2018

4268 f26f 500
Reposted fromZircon Zircon viajazon jazon

January 11 2018

0563 6eda 500
Reposted frommuszynka muszynka viajazon jazon
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viakindziutka kindziutka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl