Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

6942 a7f3 500

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viaaffia affia
Lista rzeczy do zrobienia powinna się zmieścić na karteczce samoprzylepnej o rozmiarach 7,5 x 7,5 cm – jeśli zadań jest więcej, to jak miałbyś je wykonać jednego dnia?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialajla lajla
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialajla lajla

October 06 2017

2581 237f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajazon jazon
1594 c3dc
this is so much me irl.
Im calling the cops.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaaffia affia

October 05 2017

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaaanetaxx aanetaxx
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viaaanetaxx aanetaxx
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente viaaanetaxx aanetaxx
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viameem meem

September 29 2017

"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaaanetaxx aanetaxx
Byłam przy tobie i pamiętam, jak było trudno i w jakim byłaś stanie. Teraz w niczym nie przypominasz tamtej siebie. Potykasz się i upadasz, jasne. Ale zawsze się podnosisz.
— Rebecca Serle - "Kiedy byłeś mój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaanetaxx aanetaxx
1636 a431 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viameem meem
3000 934c
Reposted frompulperybka pulperybka vianoisetales noisetales

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaanetaxx aanetaxx
1701 4c9e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaaanetaxx aanetaxx
0113 a59f 500

September 26 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viaaanetaxx aanetaxx
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial viajazon jazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl