Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018the last pew-pew
Reposted fromstarwars starwars viaaffia affia
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

January 13 2018

4268 f26f 500
Reposted fromZircon Zircon viajazon jazon

January 11 2018

0563 6eda 500
Reposted frommuszynka muszynka viajazon jazon
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viakindziutka kindziutka

January 04 2018

To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viameem meem

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viameem meem
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaNataly Nataly
0074 0dc3
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight viaaffia affia

January 01 2018

Reposted fromdreamadream dreamadream viaaffia affia
8237 dc0a 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaaffia affia
9951 e0b0
Reposted fromkatsiu katsiu vianoisetales noisetales
Reposted fromFlau Flau viameem meem
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viakindziutka kindziutka
1124 0406 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy

November 16 2017

8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viapierot pierot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl